Muut asukkaat
 

Petopistiäinen

Petopistiäiset

Petopistiäiset elävät yksin eivätkä muodosta yhdyskuntia. Eri petopistiäislajien elinympäristöt eroavat suuresti toisistaan. Monet lajit tekevät pesänsä maahan, toiset pesivät lahossa puuaineksessa tai koloissa tai maa-ainesta sisältävissä kasvinvarsissa.

Yhteistä kaikille on, että ne ruokkivat toukkiaan pyydystämillään hyönteisillä. Eri lajit tarvitsevat erilaisia saaliseläimiä. Isommat petopistiäiset ovat erikoistuneet perhosten tai kuoriaisten toukkiin, kärpäsiin, luteisiin tai heinäsirkkoihin. Pienemmät lajit pyydystävät usein lehtikirvoja, kaskaita tai ripsiäisiä.

Lähinnä juuri nämä pienet lajit (< 1cm) pesivät mielellään hyönteishotellin kasvinvarsissa. Täysikasvuiset petopistiäiset tarvitsevat kukkivien kasvien mettä ja siitepölyä.


Tuoteryhmiin

| Etusivulle | Hyönteishotelli | Tilaus |


© 2012 Esbau Bio-Garden